pozoristetjv@mts.rs

БОРО ДРАШКОВИЋ

Едиција ЈОАКИМОВИ ПОТОМЦИ

Монографија

БОРО ДРАШКОВИЋ
РЕЧНИК ПРОФЕСИЈЕ

Издавач: Књажевско-српски театар, Крагујевац, 2012.
За издавача: Мирко Бабић
Преводилац: Тамара Бабић
Ликовно-графичко обликовање: Војислав Илић
Покровитељ издања Јоакимови потомци: Град Крагујевац
Штампа: Графостил, Крагујевац
ISBN 978-86-909821-7-2

Share this post

Билетарница: 034 33 20 63
Радно време: 10-14 И 18-20 ч.
Радним данима и суботом

КЊАЖЕВСКО-СРПСКИ ТЕАТАР
Даничићева 3
34000 Крагујевац

Телефони:
Директор: 034 617 05 00
Секретар:  034 617 05 04
Маркетинг:  065 335 8245, 065 335 8242
Рачуноводство:  034 617 05 03
Портирница: 034 617 05 01

ПРОНАЂИТЕ НАС НА МАПИ

Close Menu