pozoristetjv@mts.rs

ВЛАСТИМИР ЂУЗА СТОЈИЉКОВИЋ

Едиција ЈОАКИМОВИ ПОТОМЦИ

Монографија

ВЛАСТИМИР ЂУЗА СТОЈИЉКОВИЋ
ПОЗОРИШНЕ ПОСЛАНИЦЕ
приређивач Спасоје Ж. Миловановић

Издавач: Народно позориште Републике Српске, Бања Лука и Књажевско-српски театар, Крагујевац, 2015.
За издаваче: Ненад Новаковић, Војо Лучић
Лектор: Дамјана Јовановић
Графичка опрема: Александар Ђоковић
Покровитељ издања Јоакимови потомци: Град Крагујевац
Штампа: Графид, Бања Лука
ISBN 978-86-909821-8-9

Share this post

Билетарница: 034 33 20 63
Радно време: 10-14 И 18-20 ч.
Радним данима и суботом

КЊАЖЕВСКО-СРПСКИ ТЕАТАР
Даничићева 3
34000 Крагујевац

Телефони:
Директор: 034 617 05 00
Секретар:  034 617 05 04
Маркетинг:  065 335 8245, 065 335 8242
Рачуноводство:  034 617 05 03
Портирница: 034 617 05 01

ПРОНАЂИТЕ НАС НА МАПИ

Close Menu