pozoristetjv@mts.rs

Јавне набавке

ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/2012) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице Књажевско-српског театра.

На овај начин ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки (измене и допуне конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуда и сл.).
Пожељно је, да понуђачи који преузму конкурсну документацију са интернет странице Књажевско-српског театра, писаним путем, слањем потврде о преузимању конкурсне документације електронском поштом – pozoristetjv@mts.rs, обавесте наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке.

На тај начин ће ући у евиденцију наручиоца као потенцијални понуђачи, а наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља у писаној форми (на начин који понуђач наведе у потврди о преузимању конкурсне документације са интернет странице Књажевско-српског театра), све учињене измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације.

Лице задужено за ЈН: Александар Милорадовић, тел. 064 247 52 93

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ


СРЕДСТВА ЗА ХИГЈЕНУ – централизована ЈН

Централизована ЈН од  21.02.2020. године

Одлука о додели уговора

УСЛУГА ОСИГУРУЊА ИМОВИНЕ 

Објављено на Порталу јавних набавки 13.10.2019. године

Одлука о додели уговора

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ (услуге хотела, ресторана и трговине на мало)

Објављено на Порталу јавних набавки 13.9.2019. године

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – централизована ЈН

Објављено на Порталу јавних набавки 05.07.2018. године

Одлука о додели уговора

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО ПАРТИЈАМА – централизована ЈН

Објављено на Порталу јавних набавки 12.06.2018. године

Одлука о додели уговора

УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ – централизована ЈН

Објављено на Порталу јавних набавки 06.06.2018. године

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Билетарница: 034 33 20 63
Радно време: 10-14 И 18-20 ч.
Радним данима и суботом

КЊАЖЕВСКО-СРПСКИ ТЕАТАР
Даничићева 3
34000 Крагујевац

Телефони:
Директор: 034 617 05 00
Секретар:  034 617 05 04
Маркетинг:  065 335 8245, 065 335 8242
Рачуноводство:  034 617 05 03
Портирница: 034 617 05 01

ПРОНАЂИТЕ НАС НА МАПИ

Close Menu