pozoristetjv@mts.rs

ЈОАКИМОВИ ПОТОМЦИ

ЈОАКИМОВИ ПОТОМЦИ,
аутора Феликса Пашића

Добитници Статуете Јоаким Вујић 1985-2005.

15. фебруара 2006. године, на Дан Театра, објављена је прва књига из едиције „Јокимови потомци“ у којој су представљени добитници Статуете „Јоаким Вујић“ у периоду од 1985. до 2005. године.

Аутор: Феликс Пашић
Издавач: Театар Јоаким Вујић, Крагујевац и Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 2006.
Лектура-коректура: Љубица Марјановић
Ликовно-графичко обликовање: Владимир Ранковић
Штампа: Импрес, Кргујевац
Тираж: 1000 примерака
Покровитељ издања: Град Крагујевац, Музеј позоришне уметности Србије
ISBN 86-83649-05-6

Share this post

Билетарница: 034 33 20 63
Радно време: 10-14 И 18-20 ч.
Радним данима и суботом

КЊАЖЕВСКО-СРПСКИ ТЕАТАР
Даничићева 3
34000 Крагујевац

Телефони:
Директор: 034 617 05 00
Секретар:  034 617 05 04
Маркетинг:  065 335 8245, 065 335 8242
Рачуноводство:  034 617 05 03
Портирница: 034 617 05 01

ПРОНАЂИТЕ НАС НА МАПИ

Close Menu