pozoristetjv@mts.rs

БИЉАНА СРБЉАНОВИЋ

Едиција ЈОАКИМОВИ ПОТОМЦИ

Монографија

БИЉАНА СРБЉАНОВИЋ
ПОРОДИЧНЕ И ДРУГЕ ПРИЧЕ

аутор Слободан Савић

Издавач: Књажевско-српски театар, Крагујевац, 2008.
Преводилац: Радмила Штајн
Коректура: Загорка Миладиновић
Фотографија на корицама: Горанка Матић
Ликовно-графичко обликовање: Војислав Илић
Покровитељ издања Јоакимови потомци: Град Крагујевац
Штампа: Графостил, Крагујевац
ISBN 978-86-909821-1-0

Share this post

Билетарница: 034 33 20 63
Радно време: 10-14 И 18-20 ч.
Радним данима и суботом

КЊАЖЕВСКО-СРПСКИ ТЕАТАР
Даничићева 3
34000 Крагујевац

Телефони:
Директор: 034 617 05 00
Секретар:  034 617 05 04
Маркетинг:  065 335 8245, 065 335 8242
Рачуноводство:  034 617 05 03
Портирница: 034 617 05 01

ПРОНАЂИТЕ НАС НА МАПИ

Close Menu